ROLI I INFERMIERIT

Infermieri është personi parë që takohet me pacientin

▪Regjistroni historinë mjekësore
▪Bashkëpunoni me ekipin për të planifikuar kujdesin ndaj pacientit.
▪Avokon për shëndetin dhe mirëqenien e pacientit.
▪ Monitoroni shëndetin e pacientit dhe shënon shenja vitale.
▪ Administroni medikamente
▪ Aplikon terapin tek pacientet
▪Mbikqyr pajisjet mjekësore.
▪Kryeni teste diagnostikuese.
▪Edukon pacientët për menaxhimin e sëmundjeve.

Fjala kyçe: roli, pacienti, infermieri.