Sëmundje ABAZIA

Abazia (nga greqishtja: pamundësi për të ecur) është humbja e aftësisë për të ecur, që shpesh shoqërohet me astazi (pamundësi për të qëndruar në këmbë). Humbja e aftësisë motorike në përdorimin e këmbëve munde të vijë edhe si rezultat i ndonjë dëmtimi organik ose neurologjik të sistemit nervor (Ataxie). Kjo simptomë takohet gjatë neurozës histerike ose konversionit somatik.

Share this:

Leave a Reply