Çka po krijohet për herë të parë në Kosovë ?

Përkrahje nga Doktorët të cilët po mundësojnë zhvillimin e një platforme më të madhe të shëndetësis në Kosovë duke kontribuar financiarisht me plot vullnet
Platforma shendetihealth.com ofron këto shërbime .
1.Gjetjen e doktorrit në bazë te lokacionit
2.Udhëzues për trajtime të sëmundjeve qe keni , komunikim falas
3.Lajme shëndetsore
4.Trajner Fitnesi online
5.Produkte Shëndetsore …etj
Nëse ofroni shërbim shëndetsor antarësohu edhe ti sepse vendi është i limituar , antarësimi lejohet vëtem për shërbyes shëndetsor të një lamie si p.sh (stomatolog,kirurg,gjinekolog…etj)
nga secilit regjion nga një .

Kontribuan

Reklamë

Share this:

Leave a Reply