Bark

Ushtrime për Muskujt e Barkut 

Muskujt e barkut jan një ndër muskujt më të vështir që ti krijojsh.  Këtu dieta ka të bëj shum me pamjen e muskujve te barkut.  Duhesh të jesh tepër i diciplinuar ne anen e ushqimit.  Që muskujt e barkut të shihen mir, qat ushtrimeve ju duhet ti stresoni sa ma shum. Sa më shumë që të keni llojshmeri qat ushtrimeve aq më shumë muskujt i ve ne punë.  Psh. Një dit bëri ushtrime Nr. 1, 2, 3 një dit tjeter bëj 1,4,5 dhe kështu i ndryshon qdo jav