Bicepc

Sa më shumë që të keni llojshmeri qat ushtrimeve per bicepc aq më shumë muskujt i ve ne punë.
Psh. Një dit bëri ushtrime Nr. 1, 2, 3 një dit tjeter bëj 1,4,5 dhe kështu i ndryshon qdo jav