Granit Ademaj

Font Awesome Icons thirr fizioterapeutin

Terapia fizike apo fizioterapia është një profesion i kujdesit shëndetësor që ofron shërbime për individë për të zhvilluar, mirëmbajtur dhe restauruar lëvizje maksimale dhe aftësi funksionale gjatë gjithë jetës. Kjo përfshin dhënien e shërbimeve në rrethana ku lëvizja dhe funksioni janë të kërcënuar nga plakja, lëndime, sëmundje të lindura apo të fituara dhe faktorë ambientalë.

Ka të bëjë me identifikimin dhe rritjen e cilësisë së jetës dhe potencialin e lëvizjes brenda sferave të promovimin, parandalimit, diagnostifikimit gjithashtu dhe sferën rehabilituese. Kjo përfshin anën fizike, psikologjike, emocionale dhe sociale të secilit person/pacient.