Kembe

Këmbët jan shum të rëndësishm në ushtrime.  Shumica e njerzve qi ushtrojn nuk i ushtrojn këmbët sa duhet apo nuk i ushtrojn aspak.  Kur ushtron këmbët, i  tër trupi juaj është duke ushtruar jo vetëm këmbët.  Ju shtohet fuqia në pergjithsi, prandaj është shum shum me rëndësi qe këmbë të ushtrohen qdo jav si secili muskuj i trupit.  Sa më shumë që të keni llojshmeri qat ushtrimeve aq më shumë muskujt i ve ne punë.  Psh. Një dit bëri ushtrime Nr. 1, 2, 3 një dit tjeter bëj 1,4,5 dhe kështu i ndryshon qdo jav