Kirurg

Përmbledhje 

Një kirurg është një mjek i cili është trajnuar posaçërisht për të vepruar në pacientët që kanë nevojë për një shumëllojshmëri të procedurave akute kirurgjikale. Kirurgjia përfshin kryerjen e prerjes në trupin e pacientit dhe riparimin ose heqjen e një pjese të brendshme të trupit, dhe mbylljen e prerjes për shërim optimal. Disa kirurgë janë të specializuar dhe janë të stërvitur në një lloj të veçantë të kirurgjisë, ndërsa kirurgët e tjerë, të quajtur “kirurgët e përgjithshëm” janë më të gjërë, por nuk kryejnë lloje të specializuara të kirurgjisë, siç janë operacionet e trurit ose të zemrës.