Psikiatër

 

Një psikiatër trajton shëndetin mendor dhe mirëqenien e pacientit. Psikiatrit mund të jenë gjithashtu në zyrë, me bazë në spital ose një kombinim i tyre. Shumica e psikiatërve preferojnë të praktikojnë në një mjedis të zyrës. Disa psikiatër mund të përqendrohen tek psikiatria e fëmijëve dhe adoleshentëve, ose në mjekësinë e varësisë.