Rrahman Maxharraj

Font Awesome Icons thirr doktorin

Neurologjia është dega e mjekësisë që merret me studimin dhe trajtimin e çrregullimeve të sistemit nervor, qendror (truri dhe palca kurrizore) dhe periferike (të përbërë nga të gjithë elementët e tjerë nervorë, duke përfshirë strukturat e pranishme në sy, në vesh dhe në lëkurë).