Shpin

Sa më shumë që të keni llojshmeri qat ushtrimeve per shpinë aq më shumë muskujt i ve ne punë.

dhe keshtu ju ndryshoni ushtrimet gjdo jave duke i renditur 1,2,3, javen e pare 1,4,5 javen e dyt